Política de Privacitat

INFORMACIÓ ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPOSANBLE

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l’interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de: LAIA PÉREZ DE OLAGUER TALTAVULL.

CIF/NIF: 43450680T

Dir. Postal: Carrer Borgonya 6-8 08042 BARCELONA

Correu elect: info@socialifamilia.com

Pàgina web: www.socialifamilia.com

DPD

No es contempla el nomenament de Delegat de Protecció de Dades (DPD), ja que no és necessari a causa del tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previ que s’ha realitzat.

FINALITAT

Prestar-li el servei sol·licitat.

Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes oferts i els sol·licitats i contractats, així com per a informar de les notícies, novetats i actualitzacions que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.

LEGITIMACIÓ

Base jurídica

La base legal pel tractament de les seves dades personals pot ser, segons les finalitats:

1. Gestionar la relació contractual que ha subscrit:

a. Execució d’un contracte (habilitat per l’article 6.1.b RGPD).

b. Consentiment de l’interessat (habitat per l’article 6.1.a RGPD).

2. Gestionar comunicacions per correu electrònic amb interessats:

a. Consentiment de l’interessat (habitat per l’article 6.1.a RGPD).

b. Interès legítim (habilitat per l’article 6.1.f RGPD).

CATEGORIES

Dades d’Identificació i dades sensibles.

Es recapten les dades necessàries pel manteniment de la relació. Són dades de: IDENTIFICACIÓ (Nom, cognoms, nif, adreça postal, telèfon, mail, numero de la seg. social). CARACTERISTIQUES PERSONALS (estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, imatges o veu) DADES BANCÀRIES. DADES ACADÈMIQUES (formació i titulacions, experiència professional). DADES DETALLS D’OCUPACIÓ: professió, lloc de treball, dades econòmiques de nòmina, historial del treballador. Dades de control de presència: data/hora entrada i sortida, motiu d’absència. I categories especials de dades: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de discapacitat, etc.). DADES SENSIBLES: que revelin l’origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l’afiliació sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques -tractades únicament per a identificar de manera unívoca a una persona física, com a empremtes dactilars; geometria de la mà; anàlisi de l’iris i de retina; venes del revers de la mà; faccions; patró de veu; signatura manuscrita; dinàmica de tecleig; cadència del pas en caminar; anàlisi gestual… etc.- dades relatives a la salut, dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d’una persona física, condemnes o infraccions penals, discapacitats físiques o intel·lectuals, dades relacionades amb la violència de gènere, etc. Dades d’al·lèrgies i/o intoleràncies alimentoses.

CONSERVACIÓ

Pel temps necessari per al seu tractament.

Les dades es conserven sempre que es mantingui la relació amb ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU. Així mateix, es guarden els previstos per la legislació per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de cada finalitat. Una vegada es desvinculi de l’entitat i desapareguin les finalitats per a les quals s’han recollit les dades inicialment, aquests romandran bloquejats (consisteix en la identificació i reserva d’aquests, adoptant mesures tècniques i organitzatives, per a impedir el seu tractament, incloent-hi la seva visualització. Transcorregut aquest termini procedirà a la destrucció de les dades. Les dades bloquejades no podran ser tractats per a cap finalitat diferent de l’anterior) en els sistemes del responsable de conformitat amb els terminis de prescripció legalment establerts.

DESTINATARIS

Cessió de dades.

No es realitzen cessions de dades, excepte que existeixi una obligació legal. No es considera cessions de dades les dades comunicades als Encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència del Responsable. amb la fi única i exclusiva de complir amb la relació de negoci creada. En cap cas podran dites terceres realitzar accions comercials o promocionals directes als Usuaris ni comunicar aquestes dades a terceres persones o entitats del seu mateix grup, qualsevol que fora la finalitat de la comunicació, recaient exclusivament sobre dites terceres proveïdores la responsabilitat que correspongui en cas d’incompliment de l’anterior.

Són ENCARREGATS del tractament d’ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU els següents:

IONOS.ES; GOOGLE LLC, que presta els seus serveis a Europa a través de GOOGLE IRELAND LIMITED i que desenvolupa GOOGLE DRIVE; GOOGLE LLC, que presta els seus serveis a Europa a través de GOOGLE IRELAND LIMITED i que desenvolupa Google Analytics; META PLATFORMS, INC. propietària de FACEBOOK ADS presta els seus serveis a Europa a través de FACEBOOK IRELAND LTD; AUTOMATTIC INC i Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd responsable de les dades dipositades en WORDPRESS; ZOOM VÍDEO COMMUNICATIONS, INC. desenvolupadora de “ZOOM”; META PLATFORMS, INC. propietària d’INSTAGRAM presta els seus serveis a Europa a través de FACEBOOK IRELAND LTD; GOOGLE LLC, que presta els seus serveis a Europa a través de GOOGLE IRELAND LIMITED i que desenvolupa Youtube; LinkedIn Ireland Unlimited Company «LinkedIn Ireland» propietària de Linkedin.

Transferències internacionals de dades. LAIA PÉREZ DE OLAGUER TALTAVULL no té previst realitzar cap transferència internacional de dades.

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per LAIA PÉREZ DE OLAGUER TALTAVULL. Per a això pot exercir els seus drets de: accés a dades personals, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament, davant a la següent adreça: info@socialifamilia.com

En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades: https://www.aepd.es/

PROCEDÈNCIA

Font de les dades: Les dades són facilitades pel titular d’aquests. Dades aportades per l’usuari mitjançant l’emplenament dels formularis posats a disposició per a l’Usuari o per qualsevol altra via mitjançant la qual l’usuari entauli comunicació amb LAIA PÉREZ DE OLAGUER TALTAVULL.

Laia Pérez de Olaguer Taltavull

Este espacio es una propuesta que nace de la voluntad de ofrecer todo aquello que mi trayectoria vital y profesional me ha permitido elaborar y comprender. El contacto con la vulnerabilidad de las personas que he acompañado a lo largo de mi experiencia profesional abrió la puerta a mi propia vulnerabilidad. Es el fruto de un camino que entrelaza mi propia historia con el recorrido profesional y formativo que he ido tejiendo. Con gratitud por todo este camino transitado, me alegra ahora ofrecer este acompañamiento a quien desee encontrar su camino de vuelta a casa.