Enfocament Relacional Sistèmic

“No se trata de hablar,

ni tampoco de callar: 

Se trata de abrir algo

entre la palabra y el silencio…”

                Roberto Juarroz

No es tracta de tu ni de mi. Es tracta d’aquest espai invisible que hi ha entre nosaltres, on es dona la comunicació, on ens vivim. Es tracta de la relació. I és que l’Enfoc Relacional Sistèmic proposa mirar les dificultats dintre del context de relació, encara que les experimentem a nivell personal. 

Durant 20 anys d’experiència professional acompanyant a persones en situació d’exclusió social, he pogut observar que els danys psicoemocionals de la majoria d’elles, són fruit de vàries relaciones traumàtiques que han tingut al llarg de les seves vides, principalment de la relació més significativa amb els pares. I  de la mateixa manera, he pogut veure com la relació, és a la vegada la solució. El vincle en la relació d’ajuda és una proposta sana i honesta que retorna la confiança en els propis recursos personals i permet sanar la relació amb les parts danyades d’una mateixa.

Des de curta edat he estat en contacte amb la creació artística i l’expressió dramàtica. Un mirall que legitima el propi drama i facilita l’íntim espai amb una mateixa.  Profunditzar en l’esfera personal i entrar en contacte amb parts nostres que senten dolor , vergonya, culpa, enfado, és a vegades un camí difícil. La creativitat i l’expressió teatral permeten obrir aquesta porta amb amor i curiositat, aportant dignitat a tot el què hem viscut tal i com ha estat. 

En aquest recorregut vital i professional he anat desenvolupant la meva propia manera d’acompanyar, un enfoc basat en la visió sistèmica de les relacions i la Pedagogia de l’Expressió com una manera d’arribar a una mateixa.