TERMES I CONDICIONS

1.- DADES IDENTIFICATIVES

Aquest Web , el titular del qual és:

LAIA PÉREZ DE OLAGUER TALTAVULL
amb cif/ nif: 43450680T
i domicili en Carrer Borgonya, 6-8
08042 BARCELONA
i correu electrònic info@socialifamilia.com

està constituïda pel Web associat al domini: socialifamilia.com

D’ara endavant al titular el denominarem “ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU”.

2.- USUARIS

La utilització d’aquesta Web atribueix la condició d’USUARI a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Alguns aspectes d’aquesta Web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

L’USUARI declara sota la seva responsabilitat ser major de 18 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti, per la qual cosa ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

3.- ÚS DE LA WEB

L’USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquesta Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU o de tercers.

4.- PROTECCION DE DADES

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DADES:

A continuació, l’informem sobre la política de protecció de dades d’ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU.
Les dades de caràcter personal seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de LAIA PÉREZ DE OLAGUER TALTAVULL, amb NIF 43450680T, adreça postal: Borgonya, 6-8 08042 BARCELONA,  amb la finalitat d’informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li he ofert i els sol·licitats i contractats, així com per a informar de les notícies, novetats i actualitzacions que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat sol·licitada i mentre es mantingui l’interès pels serveis oferts i prestats, i no informe de suprimir-los; o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les seves dades es comunicaran els encarregats del tractament per a donar compliment al que ha sol·licitat, però en cap cas se cediran a tercers, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Pot exercir els seus drets d’accés a dades personals, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament, davant a la següent adreça info@socialifamilia.com

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la meva política de Protecció de Dades en:
www.socialifamilia.com/politicadeprivacidad

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El present Lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del Lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part d’ACOMPANYAMENT  TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU.

L’USUARI disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei. Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat d’ACOMPANYAMENT  TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment d’ACOMPANYAMENT  TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU o dels seus legítims propietaris.

En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l’USUARI dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o servei inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit d’ACOMPANYAMENT  TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

6.- EXCLUSION DE GARANTIAS I RESPONSABILITAT

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7.- MODIFICACIONS

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la Web.

8.- ENLLAÇOS

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

D’altra banda, si des de la Web de la qual és titular ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU es pot, o es pogués en el seu moment, accedir a altres enllaços o enllaços a llocs webs de tercers, informem que les polítiques de privacitat dels tercers són aliens a ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU. Per això, en accedir a tals llocs web (o portals) l’USUARI pot decidir si accepta o no les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En cap cas ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU, creadora d’aquesta Web , assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una Web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

9.- DRET D’EXCLUSIÓ

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

10.- GENERALITATS

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.- REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

13.- PLATAFORMA EUROPEA DE “RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA”

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr Aquesta adreça només està disponible per a consumidors residents a la UE. És, per tant, incompatible amb conflictes generats amb altres països.

14.- ANALÍTICA WEB

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, GOOGLE LLC, domiciliada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i GOOGLE IRELAND LIMITED, responsable de les dades dipositades a la UE., domiciliada en Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin Ireland.

En les seves condicions, per a GOOGLE ANALYTICS, l’empresa informa (Ultima actualització: 30 de setembre de 2020):
“Transferències internacionals de dades: Els marcs de Privacy Shield (Escut de la privacitat) ofereixen un mecanisme per a complir els requisits de protecció de dades quan es transfereix informació personal de l’Espai Econòmic Europeu, el Regne Unit o Suïssa als Estats Units i després dels Estats Units a altres països. Encara que actualment el marc Swiss-O.S. Privacy Shield (Escut de la privacitat Suïssa-EE. UU.) continua sent vàlid, en vista de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria de transferència de dades, que invalida el marc EU-O.S. Privacy Shield (Escut de la privacitat UE-EE. UU.), Google utilitzarà les clàusules contractuals estàndard per a dur a terme les transferències de dades pertinents. Segons aquesta sentència, aquestes clàusules poden continuar sent un mecanisme legal vàlid per a transferir dades en virtut del RGPD. Ens comprometem a complir les normatives de transferència de dades d’acord amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.”
Es pot consultar en: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

15.- TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

En alguns casos els nostres Encarregats del tractament realitzen transferències internacionals de dades per a realitzar el servei que els ha estat encarregat. En aquests casos, la companyia ens informa en la seva politica de privacitat que les transferències es realitzen amb les garanties adequades i precises que exigeix el RGPD i amb això ens garanteixen la protecció de la informació que compartim amb ells.

Amb base en un document jurídic vinculant com les Clàusules Contractuals tipus (CCT) i, en aquests casos, haurà d’analitzar-se si compleixen la normativa o no.

16.- UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’USUARI es compromet a utilitzar el Lloc web de conformitat amb la llei i amb les presents normes. L’USUARI s’obliga així mateix a abstenir-se d’utilitzar el Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en les normes descrites. En utilitzar els serveis, l’USUARI manifesta la seva conformitat amb aquestes normes, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’USUARI es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ni cadenes de missatges i a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats per ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU, informacions, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:

a) incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
b) de qualsevol forma, contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic;
c) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries o violentes;
d) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;
e) incorporin missatges delictius, violents o degradants;
f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
g) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
h) es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
i) violin els secrets empresarials de tercers;
j) siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;
l) provoquin per les seves característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis.

17.- XARXES SOCIALS

L’informem que ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials d’ACOMPANYAMENT  TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU consideri inapropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat d’ACOMPANYAMENT  TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU, podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

18.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC FAMILIAR I SOCIOEDUCATIU ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.